Rijmboek van Oudenaarde (The 'Oudenaarde verse miscellany')

F-1nxs

Oudenaarde, Stadsarchief Oudenaarde, Handschriften en Zeldzame Drukken, nr. 32

General Information

Title Rijmboek van Oudenaarde (The 'Oudenaarde verse miscellany')
Shelfmarks Handschriften en Zeldzame Drukken, nr. 32
Former Shelfmarks 5576/32
Material Parchment
Place of Origin Flanders
Date of Origin s. XIII (final decade)
Script, Hands

Written in littera textualis libraria by one hand. Corrections by two othter contemporary hands.

Current Condition

Dimensions 275 x 212 mm

Content

 • Content Item
  • Text Language Middle Dutch
  • Title Van der zielen ende vanden lichame
  • Content Description

   Middle Dutch translation of the Visio Philiberti

  • Fol. 60r ('LX', fragment 1)
  • Edition Gysseling, Maurits, Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300) 15 vols (’s-Gravenhage: Nijhoff, 1977), reeks II, vol. 1, p. 402-405
 • Content Item
  • Text Language Middle Dutch
  • Title Van sente Caterinen
  • Fol. 101r ('CI', fragment 7)
  • Edition Gysseling, Maurits, Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300) 15 vols (’s-Gravenhage: Nijhoff, 1977), reeks II, vol. 1, p. 405-408
 • Content Item
  • Text Language Middle Dutch
  • Title Van den levene ons heren
  • Fol. 116r (fragment 4)
  • Edition Gysseling, Maurits, Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300) 15 vols (’s-Gravenhage: Nijhoff, 1977), reeks II, vol. 1, p. 408-422
 • Content Item
  • Text Language Middle Dutch
  • Title Van sente Eustaes
  • Fol. 154r ('CLIIII', fragment 9)
  • Edition Gysseling, Maurits, Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300) 15 vols (’s-Gravenhage: Nijhoff, 1977), reeks II, vol. 1, p. 423-431
 • Content Item
  • Text Language Middle Dutch
  • Title Van sente Aechte
  • Fol. 165r ('CLXV', fragment 13)
  • Edition Gysseling, Maurits, Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300) 15 vols (’s-Gravenhage: Nijhoff, 1977), reeks II, vol. 1, p. 431-449
 • Content Item
  • Text Language Middle Dutch
  • Title Van sente Waerneer
  • Fol. 186r ('CLXXXVI', fragment 18)
  • Edition Gysseling, Maurits, Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300) 15 vols (’s-Gravenhage: Nijhoff, 1977), reeks II, vol. 1, p. 449-455
 • Content Item
  • Text Language Middle Dutch
  • Title Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus
  • Fol. 224r ('CCXXIIII', fragment 3)
  • Glosses and Additions Gysseling, Maurits, Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300) 15 vols (’s-Gravenhage: Nijhoff, 1977), reeks II, vol. 1, p. 455-472
 • Content Item
  • Persons
  • Text Language Middle Dutch
  • Title Van der biechten
  • Fol. 243v ('CCXLIII', fragment 19)
  • Edition Gysseling, Maurits, Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300) 15 vols (’s-Gravenhage: Nijhoff, 1977), reeks II, vol. 1, p. 472-475
 • Content Item
  • Text Language Middle Dutch
  • Title Dietsche Catoen
  • Content Description

   Middle Dutch translation of the Disticha Catonis

  • Fol. 248v ('CCXVIII', fragment 27)
  • Edition Gysseling, Maurits, Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300) 15 vols (’s-Gravenhage: Nijhoff, 1977), reeks II, vol. 1, p. 475-497
 • Content Item
  • Text Language Middle Dutch
  • Title Van onser vrouwen lof
  • Fol. [...] r (fragment 2)
  • Edition Gysseling, Maurits, Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300) 15 vols (’s-Gravenhage: Nijhoff, 1977), reeks II, vol. 1, p. 497-498
 • Content Item
  • Text Language Middle Dutch
  • Title Van onser vrouwen geslacht
  • Fol. [...] v (fragment 2)
  • Edition Gysseling, Maurits, Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300) 15 vols (’s-Gravenhage: Nijhoff, 1977), reeks II, vol. 1, p. 498-500

Bibliography

 • Ermens, Daniël, ‘Functie en gebruiker: een studie over het construeren van gebruikersprofielen van meerteksthandschriften met Middelnederlandse teksten’ (unpublished Ph.D. thesis, Utrecht University, 2015)
  http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/313225
 • Ermens, Daniël, ‘Views on the Oudenaarde Verse Book’, in The Dynamics of the Medieval Manuscript: Text Collections from a European Perspective, ed. by Karen Pratt, Bart Besamusca, and Matthias Meyer (Göttingen: V&R unipress, 2017), pp. 111–30
  https://www.vr-elibrary.de/doi/10.14220/9783737007542.111
 • Ermens, Daniël, ‘Nieuwe inzichten over het Oudenaardse Rijmboek’, Handelingen van de Geschied- En Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, 57 (2020), 3–27
 • Gysseling, Maurits, Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300), Bouwstoffen voor een woordarchief van de Nederlandse taal, reeks II, vol. 1 (’s-Gravenhage: Nijhoff, 1980), p. 393-500
 • Vander Meersch, D.-J., ‘Verslag wegens een rymboek van Martyn van Thorout, uit de XIIIe Eeuw’, Belgisch Museum, 3 (1839), 197–218
  https://books.google.be/books?id=83oUAAAAQAAJ&hl=nl&pg=PA197#v=onepage&q&f=false
 • Van der Meersch, D. J., De boec van Catone, een Dietsch leerdicht, uit het Latyn, naer een handschrift van het einde der XIIIe eeuw (Gent: Annoot-Braeckman, 1884) (p. 10-15, 18, 23-78)
  https://books.google.be/books?vid=GENT900000010359&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
 • Stooker, K., and T. Verbeij, Collecties op orde: Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden. Deel 2: Repertorium (Leuven, 1997) (p. 148-49, no. 435)
 • Derolez, Albert, Corpus Catalogorum Belgii: The Medieval Booklists of the Southern Low Countries, vol. VII: The surviving manuscripts and incunables from medieval Belgian libraries (Brussels: Paleis der Academiën, 2009) (p. 119, no. 1441)
 • Van Oostrom, Frits, Stemmen op schrift: geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300, Geschiedenis van de Nederlandse literatuur (Amsterdam: Bakker, 2006) (p. 345-50)
  https://www.dbnl.org/tekst/oost033stem02_01/oost033stem02_01_0005.php
 • Jansen-Sieben, Ria, Repertorium van de Middelnederlandse Artes-Literatuur (Utrecht: HES Uitgevers, 1989) (p. 422-23, no. O40)
 • Deschamps, Jan, Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken, 2nd revised edition (Leiden: Brill, 1972) (p. 55-57, pl. 14)
  https://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0018.php
 • Priebsch, Robert, Deutsche Handschriften in England, vol. 1 (Erlangen: Junge, 1896), (p. 181)
 • de Pauw, Napoléon, Middelnederlandsche gedichten en fragmenten, vol. 1 (Gent: Koninklijke Vlaamsche academie voor taal- en letterkunde & Siffer, 1893) (p. 290-402)
 • Vander Meersch, D.-J., ‘Van Den Levene Ons Heren: Fragmenten van een hs. uit het laetste der XIII eeuw’, Het Taelverbond: Tydschrift voor geschiedenis, tael-, oudheid- en letterkunde, 10 (1854), 170–236
 • De Keyser, Paul, ‘De legende van S. Werner: De uitgave van “Van Sente Waerneer” in het licht van de briefwisseling Nap. de Pauw-Guido Gezelle’, Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, nieuwe reeks, 1963, 209–55
 • Vander Meersch, D.-J., ‘Uitboezeming tot de H. Moeder Gods’, Het Taelverbond: Tydschrift voor geschiedenis, tael-, oudheid- en letterkunde, 10 (1854), 237–39
 • Lachaert, Pieter-Jan, ‘Archiefnieuws’, Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, 48 (2011), 427–38
 • Van Mierlo, J., ‘Martijn van Torhout: een nieuw dichter van beteekenis uit de dertiende eeuw’, Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1938, 331–75
  https://www.dbnl.org/tekst/_ver025193801_01/_ver025193801_01_0009.php